2014. április 25., péntek

Craft

Vége az idei Craft-nak, a Prezi által szervezett software craftmanship konferenciának. Rengeteg nagyon érdekes előadás volt, és érdekes mód nem mindegyiken lehetett volna agile bullshit bingót játszani.
Az idei konferencián érezhető volt, hogy a fejlesztők között manapság divatos craftsmanship mozgalom kezd felnőni, és már nem csak az unalomig ismételgetett alapelvekben való vakbuzgó hit az általános. Az előadók jelentős része (köztük a két keynote speaker) hangsúlyozta, hogy bár az agilis módszertanok alapvetően jók és működnek, a vakon való követésük csak ritkán vezet jóra, ehelyett érdemes lenne újra az informatika tudomány vívmányaira is támaszkodni.
Több előadásban propagálták a funkcionális nyelveket (volt például egy nagyon érdekes előadás a kategória elmélet funkcionális nyelvekben való alkalmazásáról), és megismerhettem egy számomra eleddig ismeretlen módszert, a generatív tesztelést, ami formálisabb helyességellenőrzést tesz lehetővé, mint pl. a TDD.
Nagyon jó konferencia volt, és örülök, hogy a mozgalom nem a fanatikus agile-papság létrejötte (Uncle Bob Martin pápával az élen) felé tendál. A szoftvertechnológia még mindig egy fiatal ipar- és tudományág, nagyon kíváncsi vagyok, hogy merre fog haladni. Egyelőre nekem úgy tűnik, jó irányba.

2014. március 27., csütörtök

Facebook - Oculus Rift akvizíció

Figyelemre méltó dolog történt a napokban: A Facebook bejelentette, hogy felvásárolja az Oculus Rift-et (2 milliárt dollárért). Azt az Oculus Rift-et, ami másfél éve indult egy Kickstarter kampánnyal, és a célkitűzése, hogy megalkosson egy valóban jól használható VR eszközt (a régi modellekkel sok probléma volt). A fejlesztés teljesen open source, a köré épült fejlesztői közösség létszáma eléri a 75000 főt.

A Facebook valószínűleg a saját platformjába akarja beépíteni az eszközt, de még nem tiszta, hogy milyen módon. Klasszikus példája ez a kreatív közösség és az üzleti világ szimbiózisának: a közösség megalkot egy innovatív eszközt, amit aztán az üzlet felkarol, és elárasztja vele a világot. Lehet, hogy túl optimista vagyok, de én ezt a valódi (3D-s) cyberspace felé tett első lépésként értelmezem.
 
Érdekes adalék még, hogy a nemrégiben megjelent hír kapcsán, miszerint a Google felvásárolt egy robotgyártó céget, vannak elméletek, melyek szerint a Google talán egy mesterséges intelligenciát fejleszt. Ha ez igaz, akkor egy igencsak cyberpunk közeljövő elébe nézünk (amihez az NSA is nagyban hozzájárul :D).

2014. február 20., csütörtök

Python disassembly trükk

Amióta pythonnal foglalkozom, mindig hiányoltam annak a lehetőségét, hogy megnézzem, egy programkód pontosan milyen utasításokra fordul le végrehajtás előtt. Ez ugye egy C nyelven nevelkedett fejlesztő-palántának teljesen általános elvárás, az ember könnyen hozzászokik, hogy bármely olyan programrész esetén, ahol nem vagyunk biztosak benne, hogy adott architectúrán, adott fordítóval és opciókkal milyen gépi kód fog keletkezni, könnyen bele lehet nézni az assembly kódba. Ez sokszor debuggolás közben is jól jön.
Talán más python fejlesztők körében köztudott, hogy erre python esetében is lehetőség van, én csak most fedeztem fel a trükkjét. Mivel a python program általában interpretált módon fut (én is legtöbbször így használom), ezért sokszor nincs lehetőségünk a C nyelv esetében használt módon disassembly-t készíteni. Ha natívan futtatható állományt készítünk belőle, akkor a CPython réteg miatt lesz nehezen értelmezhető az assembly kód. Szerencsére van mód arra, hogy az interpreter által előállított byte-kódot kiírassuk olvasható formában, amit lentebb be is mutatok.
Felmerülhet, hogy mi szükség van a disassembly-re, ha egyszer a python interpreter VM-ben futtat, így a generált byte-kód úgyis minden architectúrán ugyanolyan (a kauzalitási sorrend persze fordított :) ). Ettől függetlenül egy olyan fejlesztőnek, aki még csak most ismerkedik a nyelv nyalánkságaival (mint én is), hasznos lehet a mélyebb összefüggések megértéséhez.

Példaként először nézzünk meg, hogyan történik a disassemblálás (van erre szép magyar szó egyáltalán?) C nyelvnél, GCC használatával. Vegyünk példának egy aprócska programot (add.c):

int main(void)
{
    int a, b;
    a = 1;
    b = a + 2;
    return 0;
}


Ezután assembly nyelvre fordítjuk (a példa kedvéért expliciten kikapcsolt optimalizációval):

$> gcc -S -fverbose-asm -o add.asm -O0 add.c

Megjegyzendő, hogy az assembly kódba GDB-n belül is belenézhetünk, sőt akár egyenként hajthatjuk végre az utasításokat a stepi/nexti parancsokkal.
A keletkezett kód a szokásos GCC-assembleres sallangokat figyelmen kívül hagyva tiszta és lényegre törő:

        .text
        .globl  main
        .type   main, @function
main:
.LFB0:
        .cfi_startproc
        pushq   %rbp    #
        .cfi_def_cfa_offset 16
        .cfi_offset 6, -16
        movq    %rsp, %rbp      #,
        .cfi_def_cfa_register 6
        movl    $1, -8(%rbp)    #, a
        movl    -8(%rbp), %eax  # a, tmp62
        addl    $2, %eax        #, tmp61
        movl    %eax, -4(%rbp)  # tmp61, b

        movl    $0, %eax        #, D.1590
        popq    %rbp    #
        .cfi_def_cfa 7, 8
        ret
        .cfi_endproc
.LFE0:
        .size   main, .-main
        .ident  "GCC: (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3"
        .section        .note.GNU-stack,"",@progbitsHogy néz ki ugyanez pythonban? A pythonnak ehhez külön modulja van, amit berántva könnyen megnézhetjük a generált byte-kódot olvasható formában. Legegyszerűbben az interaktív shell-ben tehetjük ezt meg:

>>> from dis import dis
>>> co = compile("a = 1; b = a + 2", "<string>", "exec")
>>> dis(co)
  1           0 LOAD_CONST               0 (1)
              3 STORE_NAME               0 (a)
              6 LOAD_NAME                0 (a)
              9 LOAD_CONST               1 (2)
             12 BINARY_ADD
             13 STORE_NAME               1 (b)
             16 LOAD_CONST               2 (None)
             19 RETURN_VALUEÉrdemes ezt kipróbálni a fontosabb vezérlési szerkezetekre (for, try, with, stb.), és megnézni, mit hogyan valósít meg a python a motorháztető alatt. Remélem segíthet ez a trükk néhány hozzám hasonló kezdő python fejlesztőnek, hogy mélyebben megismerje a nyelvet.

2014. január 14., kedd

Cicada 3301

2012 elején az interneten felbukkant egy feladvány-sorozat, amiről azóta sem derült ki, hogy ki/mi áll a hátterében. Elsőként egy 4chan-on megjelent képen kellett megtalálni egy elrejtett üzenetet, majd annak alapján jutottunk el a következőhöz, és így tovább. Azóta 2013-ban, és most 2014-ben is felbukkant egy-egy újabb feladvány.

Mivel a feladvány nyomai egymástól nagyon távoli helyeken bukkannak fel, ezért gondolják, hogy valamilyen nagyobb szervezet áll mögötte. Sokan azt tartják a legvalószínűbbnek, hogy valamelyik titkosszolgálat próbál ezzel embereket toborozni (a feladványok megoldásához a legtöbb esetben szükséges kriptográfiában, szteganográfiában, valamint programozásban való jártasság). Ez mindenesetre kizárja, hogy csak egy egyszerű marketingfogás lenne a dolog.

Az interneten közösségek alakultak, hogy közös erővel fejtsék meg a rejtvényeket. Eddig senki nem hallott olyanról, aki eljutott volna egy-egy fejtörő legvégéig, ami persze nem jelenti azt, hogy még nem is sikerült senkinek. Arról sincs senkinek információja, hogy mit kap az, aki megoldja.

Aki érez kedvet, megpróbálhatja az idei feladványt, ami igazi megvilágosodást ígér: